medrek.se

Nyheter

Trygghet åt Stockholms äldreomsorg

Huvudstaden tar tag i saken och inrättar en enhet där äldreomsorgen kommer att granskas och förbättras

Stockholm kommun väntar inte längre på regeringens beslut, till våren öppnas en central kvalitets- och trygghetsinspektion som kommer att granska äldreomsorgen i huvudstaden. Enheten kommer att arbeta för att förebygga brister från att ske som drabbar de äldre.

Inom äldreomsorgen i Stockholm är det omkring 27 000. Verksamheten har haft brister samt fått mycket kritik. Eftersom det varit flera fall där de äldre patienterna farit illa har folk blivit upprörda. Det har därför varit önskemål om att äldreomsorgen ska granskas och inspekteras så att de äldre får ha det bra utan att behöva oroas. I Sverige blir andra välfärdsområden granskade och säkerställda så att verksamheterna fungerar som de ska, men äldreomsorgen har saknat en myndighet som kontrollerar tillståndet.  

I Stockholm kommun väntar man inte längre på att staten ska göra något åt problemet, under våren kommer en central kvalitets- och trygghetsinspektion inrättas i huvudstaden. Den ska granska kvalitén hos äldreomsorgen och säkra samt förbättra tillståndet som varit bristande.

Enheten kommer arbeta fram en helhetsbild av äldreomsorgen där man kommer kunna se vad som behövs förbättras för att verksamheten ska vara av bästa kvalité. Vid inspektionen av äldreomsorgen kommer läkare, geriatriker, sjuksköterkor och demensexperter att närvara. På enheten kommer personer med medicinsk kunskap arbeta med erfarenhet av äldre människor och det kommer vara möjligt att lämna anonyma klagomål om äldreomsorgen till dem. Det skriver Sten Nordin (M), finansborgarråd och Joakim Larsson (M), äldreborgarrråd i Stockholm stad i Dagens Nyheter.