medrek.se

Nyheter

Tuberkulosfallen minskar

Det rapporterades 595 fall av tuberkulos i Sverige 2011. En nedgång med 13 procent jämfört med 2010 visar siffror från Smittskyddsinstitutet.

Det rapporterades 595 fall av tuberkulos i Sverige 2011. En nedgång med 13 procent jämfört med 2010 visar siffror från Smittskyddsinstitutet.

Institutet skriver på sin hemsida att det är ytterst ovanligt bland nyfödda svenskar att det finns risk att läkare inte ens tänker på den möjligheten när diagnos ska ställas.

SMI säger att det är väldigt viktigt att personer som just kommit till Sverige från länder med många fall av smittan gör en tidig hälsoundersökning. De senaste tio åren har inneburit en ökning av tuberkulosfall, men Sverige är fortfarande ett av de länder där sjukdomen är minst förekommande.

Läs även: