medrek.se

Nyheter

Undernärda mödrar ökar barnadödligheten

En undernärd mamma ökar risken för ett lågviktigt barn med ökad risk för spädbarnsdöd.

En undernärd mamma ökar risken för ett lågviktigt barn med ökad risk för spädbarnsdöd.

 Ifall de undernärda mödrarna erbjuds kosttillskott från omkring vecka 9 minskar spädbarnsdödligheten med 62 procent, enligt forskare vid bland annat Uppsala universitet. Detta jämfört med att ge gravida kvinnor kosttillskott vid ett senare skedde tillsammans med järn och folsyra.