medrek.se

Nyheter

Vårdpersonal ska få ett nytt webbaserat hälsobibliotek

SBU får i uppdrag av regeringen att utforska möjligheterna till ett nytt hälsobibliotek, en ny kunskapskälla.

SBU får i uppdrag av regeringen att utforska möjligheterna till ett nytt hälsobibliotek, en ny kunskapskälla.

Regeringen har efterfrågat ett webbaserat hälsobibliotek, och ett forum där personal från hela hälso- och sjukvården ska kunna söka kunskap, oavsett arbetsområde. Liknande initiativ finns över resten av Europa. Syftet är att höja kvaliteten på vårdgivarnas kunskap och dessutom utöka tillgängligheten av forskning och dylikt.

Problemet ligger nu i vilka vetenskapliga tidskrifter, kliniska uppslagsverk och beslutsstöd som biblioteket ska innehålla. SBU ska nu göra en förstudie vilka källor som ska ingå, och hur hälsobiblioteket ska anpassas regionalt.