medrek.se

Nyheter

Vinterkräksjukan är kommen

Sökord används oftare, kräksjukan är på gång

Kräksjukan är på ingång, förra veckan ökade sökningarna på sökordet ""kräk"". 

Nu har ett stort antal börjat söka på internet om kräkningar. Detta menar Smittskyddsinstitutet är ett tecken på att årets kräksjuka är här. Det var förra veckan sökningarna på ordet ”kräk” ökade markant.