medrek.se

Nyheter

Akademiska förlorar en halv miljon om dagen

Det är inte bara Karolinska sjukhuset i Stockholm som blöder, Akademiska sjukhuset i Uppsala har också större hål i budgeten än vad man hade väntat sig

 

Det är inte bara Karolinska sjukhuset i Stockholm som blöder, Akademiska sjukhuset i Uppsala har också större hål i budgeten än vad man hade väntat sig.

En anledning är att allt fler äldre patienter ligger kvar trots att de är färdiga med sina behandlingar.

Akademiskas rapport för årets fyra första månader visar att man förlorar drygt en halv miljon kronor om dagen, totalt 182 miljoner kronor. Det är 82 miljoner under beräknad förlust

Försämringen beror delvis på en ökad produktion av sjukvård för länets egna invånare, enligt sjukhusdirektören Lennart Persson. Många vårdplatser upptas av äldre, sjuka patienter som väntar på omvårdnadsplatser.

En annan förklaring till minussiffrorna är att det pågående programmet för kostnadsanpassningar inte fått avsedd effekt. Därför ska sjukhuset nu framför allt minska personalkostnaderna.