medrek.se

Nyheter

Ambulansföretag går i graven

Bolaget Sirius Humanum, som sköter delar av Skånes ambulanssjukvård, går i konkurrs.

Bolaget Sirius Humanum, som sköter delar av Skånes ambulanssjukvård, går i konkurrs.

Företaget, som har 300 anställda, skriver i ett pressmeddelande att det egna kapitalet har förbrukats och betalningar ställts in. Ambulansföretaget hade en omsättning på 230 miljoner kronor under 2010.

I pressmeddelandet förklaras att konkurrensen i branschen är för hård och lönsamheten för svag. ”

I denna extrema marknadssituation har bolaget hamnat under svår press och avtalad ersättning täcker inte kostnaderna” skriver företaget i ett pressmeddelande.

Läs även: