medrek.se

Nyheter

Anställningsstopp på Skånes universitetssjukhus

Sus skriver i ett pressmeddelande att det ekonomiska resultatet efter juni månad är 245 miljoner kronor sämre än budget.

Sus skriver i ett pressmeddelande att det ekonomiska resultatet efter juni månad är 245 miljoner kronor sämre än budget.

Nu införs ett anställningsstopp, som gäller både nyrekrytering, bemanningsanställda, timanställda och vikarie.

 

Sus nämner att bara externa rekryteringar som kan bidra till en bättre ekonomi omedelbart kan få ett undantag.