medrek.se

Nyheter

Åtgärdslista ska rätta akuten i Lund

Akuten i Lund står med många problem och nu har ledningen tagit fram en åtgärdslista.

Akuten i Lund står med många problem och nu har ledningen tagit fram en åtgärdslista.

Det har pågått en diskussion mellan facken och akutklinikens ledning angående situationen på akuten i Lund. Flera sjuksköterskor har hotat med att avsäga sig ansvaret om inte läget förbättra. Nu har sjukhuset lagt fram en lista med punkter på saker som ska förändras.

Enligt Skånes universitetssjukhus hemsida ska akutmottagningarna i Malmö och Lund slås ihop till en gemensam klinik för bättre samordning av resurser. Bland åtgärderna finns också en förstärkning av bemanningen nattetid och en internmedicinsk husjour.

Läs även: