medrek.se

Nyheter

Barnmorskor demonstrerar mot sparkrav

Ett 70-tal anställda på kvinnokliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö demonstrerade igår mot besparingarna i vården.

Ett 70-tal anställda på kvinnokliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö demonstrerade igår mot besparingarna i vården. Barnmorskorna är förtvivlade över hårdare arbetsvillkor och sämre patientsäkerhet.

– Det slår hårt mot födande kvinnor i Malmö. De får inte den vård som vi anser att de ska ha, säger barnmorskan Maria Andersson till SVT:s Sydnytt.

Från den 1 november blir det stopp för nyanställningar, vikariat och bemanningsföretag. För barnmorskorna betyder det fler ob-pass, fler helger och mer övertid för att täcka upp när det saknas personal.

TT