medrek.se

Nyheter

Behövs inte toppbetyg för att komma in på läkarprogrammet

Nya tillträdesregler har gjort att sökande som kommer direkt från gymnasiet har kommit in på ett 0,1-0,2 poäng lägre meritvärde

Topp betyg är inte längre ett krav för att bli antagen till läkarprogrammet.

Verket för Högskoleservice, VHS, har presenterat statistik över antalet sökande och antagna till höstterminens universitetsutbildningar.

Det var 6197 sökanden till höstterminen, vilket är något färre än till höstterminen 2010, då 6 780 sökte. Drygt 16 procent fler kom in till läkarprogrammet, 849 i år jämfört med 730 förra årets hösttermin.

Det har länge varit ett krav att ha högsta meritvärdet som ligger på 22,5. Det är fortfarande bland de utbildningar där det krävs höga betyg för att bli antagen men för andra året i rad krävs inte maximal poäng.

Nya tillträdesregler har gjort att sökande som kommer direkt från gymnasiet har kommit in på ett 0,1-0,2 poäng lägre meritvärde i Göteborg, Linköping, Umeå och Örebro. Det krävs fortfarande toppbetyg i Lund, Solna och Uppsala.