medrek.se

Nyheter

BRIS kräver arbetsteam för unga

Bris ställer krav om att alla vårdcentraler bör ha arbetsteam kring unga med psykisk ohälsa.

Bris ställer krav om att alla vårdcentraler bör ha arbetsteam kring unga med psykisk ohälsa. 

Av alla kontakter som organisationen hade med barn och unga i fjol handlade 17,5 procent om psykisk ohälsa. Dit räknas bland annat självmord och ätstörningar. 87 procent av dem som behövde stöd var flickor.

Bris vill att vårdcentraler ska ha obligatoriska arbetsteam kring unga med psykisk ohälsa och att mer pengar går till elevhälsan. Bris menar att om kraven inte beaktas bryter beslutsfattarna mot hälso- och sjukvårdslagen och mot FN:s barnkonvention.

Läs även: