medrek.se

Nyheter

Brist på patologer

Arbetsbelastningen för patologer som jobbar inom sjukvården har ökat kraftigt de senaste åren. Många patienter får vänta länge på sina medicinska prover.

Arbetsbelastningen för patologer som jobbar inom sjukvården har ökat kraftigt de senaste åren. Många patienter får vänta länge på sina medicinska prover.

På uppdrag från regeringen, har Ingvar Karlberg granskat svensk patologi och har en glasklar slutsats.

– Det är alldeles för få patologer i Sverige i jämförelse med Norden, Europa och USA. Från knappt 200 skulle vi behöva knappt 400.

Genom ett väl analyserat vävnadsprov, blir behandling för cancerpatienter mycket effektivare. Men kapaciteten på landets patologavdelningar är för litet enligt rapporten från Ingvar Karlberg.

Det leder till att svar på patientprover kan dröja både en, två och tre veckor, och att varken kliniken eller patienterna vet hur lång tid svaret kommer att dröja.

Läs även: