medrek.se

Nyheter

De flesta inom vården är positiva till utlandsjobb

Under juli frågade vi Medrek.se:s använder hur de såg på att jobba utomlands, av inte mindre än 432 svarande var en kraftig majoritet positivt inställda till att arbeta utomlands.

Under juli frågade vi Medrek.se:s använder hur de såg på att jobba utomlands, av inte mindre än 432 svarande var en kraftig majoritet positivt inställda till att arbeta utomlands.

av de 432 svarande var 324 (75 %) positiva till att arbeta utomlands, och hela 171 (39,5 %) svarande har redan gjort det.