medrek.se

Nyheter

Det finns för lite utrymme för individuell lönesättning inom vården

Under maj månad frågade vi våra besökare huruvida de anser att det finns för lite utrymme för individuell lönesättning inom vården.

Under maj månad frågade vi våra besökare huruvida de anser att det finns för lite utrymme för individuell lönesättning inom vården.

En övervägande majoritet ansåg att ”ja” det finns alldeles för lite utrymme för de som arbetar inom vård- och omsorg.
Det var hela fem gånger fler som svarade ja än nej.

Totalt deltog 179 personer i undersökningen och 149 av dessa svarade ja, kontra 30 som svarade nej.