medrek.se

Nyheter

En dag mindre för sepcialmottagningen

I Visby hoppas man spara in fyra miljoner kronor på att ta bort en arbetsdag

På specialmottagningarna på Visby lasarett funderar man på att ha stängt på fredagar för att spara pengar.

Chefen för sjukvården hoppas på att det ska spara in minst fyra miljoner kronor. Målet med förändringen är att ta emot lika många patienter på fyra arbetsdagar som fem plus att vårdcentralen får ta hand om några återbesök. Gotland hälso- och sjukvård ska försöka få en kostandsminskning på 50 miljoner kronor.