medrek.se

Nyheter

Ingen brist på Specialistläkare

En prognos från SKL som gjorts tidigare, pekade på en kommande brist på specialistläkare. Nya siffror visar tvärtom.

Nya siffror visar att det inte verkar bli brist på färdiga specialistläkare. Inom några områden utbildas till och med fler än vad som slutar.

En prognos från Sveriges Kommuner och Landsting som gjorts tidigare, pekade på en kommande brist på specialistläkare. Men enligt nya siffror blir det ingen brist, det verkar bli överskott inom vissa specialiteter över en femårsperiod.

Orsaken är inte någon snabb förändring bland ST-läkarna. I stället handlar det om att SKL fått ett mer komplett underlag eftersom statistiken man utgått ifrån tidigare inte hade med siffror för Stockholm.

– Läkarsituationen i Stockholm ser annorlunda ut än i övriga landet så det förbättrar ju statistiken. Förutom läkartätheten så tar man också stort ansvar för utbildningen till specialist. Jag hoppas att det kommer övriga landet till godo så småningom, säger Barbro Emriksdotter, handläggare på SKL.