medrek.se

Nyheter

Kvinnor är dubbelt så sjuka som män

Kvinnor som jobbar på statliga myndigheter har dubbelt så hög sjukfrånvaro som män.

Kvinnor som jobbar på statliga myndigheter har dubbelt så hög sjukfrånvaro som män.

Myndigheter inom socialt skydd inklusive hälso- och sjukvård hade den högsta sjukfrånvaron, medan myndigheter inom försvaret hade lägst.

Det visar en sammanställning som Statskontoret har gjort på uppdrag av regeringen.