medrek.se

Nyheter

Läkarstudent? Då är troligen föräldrarna akademiker

En kraftig majoritet på läkarprogrammen vid Sveriges universitet har själva högutbildade föräldrar, det enligt en rapport från Högskoleverket.

En kraftig majoritet på läkarprogrammen vid Sveriges universitet har själva högutbildade föräldrar, det enligt en rapport från Högskoleverket.

När det kommer till social bakgrund är antagningarna till läkarprogrammen skeva. Cirka 70 procent av de som läser till läkare i Sverige har själva högutbildade föräldrar, en siffra som inte på långa vägar representerar befolkningen