medrek.se

Nyheter

Lockar läkare med bonus på en halv miljon

I början av 2012 höjde Landstinget Gävleborg bonusen för läkare inom vissa bristområden. Om en läkare skrev på för två år skulle den få en halv miljon i bonus.

I början av 2012 höjde Landstinget Gävleborg bonusen för läkare inom vissa bristområden. Om en läkare skrev på för två år skulle den få en halv miljon i bonus.

Målet var att knyta till sig tio specialistläkare före halvårsskiftet vilken man klarat av att göra.

–Vi har tio stycken som har skrivit på avtalet. Det gör att vi undviker att bli beroende av hyrläkare på de här områdena och kan spara pengar som vi kan lägga på annan verksamhet, säger landstingsdirektör Svante Lönnbark till Dagens Medicin.

Denna rekryteringsstrategi kommer landstinget fortsätta med för att fylla svåra luckor när sådana uppstår inom olika specialiteter.