medrek.se

Nyheter

Lönegapet växer mellan toppen och botten

Löneklyftan mellan toppen och botten har ökat med mer än 50 procent det senaste årtiondet i Jämtlands läns landsting.

Löneklyftan mellan toppen och botten har ökat med mer än 50 procent det senaste årtiondet i Jämtlands läns landsting.

Det skiljer hela 93 700 kronor per månad mellan dem som har lägst och den som har högst betalt i landstinget skriver Östersund-Posten. Under de senaste elva åren har gapet mellan lönerna stigit med 57 procent.

Enligt Vårdförbundets ordförande i Jämtland, Kristina Fluur-Hedman bryter utvecklingen mot arbetsvärderingen som funnits i flera år. 

– Tanken med arbetsvärderingen var att man skulle prioritera de som jobbar på en armlängds avstånd från patienten. Nu är det tvärtom, ju längre ifrån patienten du är, ju högre lön får du, säger hon till tidningen.

Läs även:

Löneskillnaderna mellan könen minskar