medrek.se

Nyheter

Mer flexibla arbetsvillkor

Konkurrenskraftiga löner, avsatt tid till kompetensutveckling och mer flexibla arbetsvillor. Det är några av de saker som Läkarförbundet yrkar på inför avtalsrörelsen.

Konkurrenskraftiga löner, avsatt tid till kompetensutveckling och mer flexibla arbetsvillor. Det är några av de saker som Läkarförbundet yrkar på inför avtalsrörelsen.

Här nedan följer ett urval av Läkarförbundets yrkanden inför nästa års avtalsrörelse:

  • Arbetsvillkoren måste bli mer flexibla för att kunna anpassas efter individuella förutsättningar.
  • Läkare som är över 60 år ska ha rätt att välja bort beredskap nattetid.
  • Kompetensutveckling ska vara ett naturligt inslag i läkares vardag. Det ska finnas tid avsatt för detta.
  • Läkarförbundet förutsätter att arbetsgivaren arbetar för att fler ska få tillsvidareanställning och nämner underläkare som en grupp där tillsvidareanställningarna är för få.
  • Löneskillnader mellan manliga och kvinnliga läkare måste elimineras i de fall där de är osakliga.
  • Läkarnas jour och beredskap måste ersättas bättre.
  • Läkare som är över 55 år ska kunna befrias från jour nattetid om de själva begär det. 
  • Läkare borde kunna få reducerad arbetstid och anpassa arbetets omfattning efter sin egen livssituation, till exempel vid graviditet eller om man är äldre. 
  • Lönen ”måste vara konkurrenskraftig och motsvara det ansvar och de krav som ställs”. Läkarförbundet hänvisar till en allt mer pressad arbetsmiljö för läkare.