medrek.se

Nyheter

Miljonnota för skånska läkare

På grund av läkarbristen i Skåne måste nu bemanningsföretag hyras in, och notan landar på 64 miljoner. Kostnaderna kan dessutom öka med upp till 20 miljoner kronor – och i förlängningen leda till att vårdcentraler måste stänga.

På grund av läkarbristen i Skåne måste nu bemanningsföretag hyras in, och notan landar på 64 miljoner. Kostnaderna kan dessutom öka med upp till 20 miljoner kronor – och i förlängningen leda till att vårdcentraler måste stänga.

I helgen skrev Sydsvenskan om det nya upphandlingsavtalet som Region Skåne är på väg att sluta med flera bemanningsbolag. Avtalet gör det upp till 30 procent dyrare att anlita hyrläkare.
För primärvårdsledningen kom uppgifterna som en överraskning.

Bristen på allmänläkare är stor i hela landet. I Skåne saknas cirka 50 läkare. Det ledde förra året till en kraftig ökning av utgifterna för hyrläkare och hyrsjuksköterskor: mer än 20 miljoner kronor. Totalt betalades 64 miljoner kronor ut till bemanningsbolag.

Några förslag för att råda bukten med läkarbristen är höja lönerna för distriktsläkare på mindre attraktiva vårdcentraler samt skapa egna utbildningsplatser för ST-läkare, för att utbilda fler allmänläkare.