medrek.se

Nyheter

Misstänksamma patienter efter bluffläkarfallen

"Är min läkare en riktig läkare?"

Patienter har blivit misstänksamma på sina läkare efter bluffläkarfallen som skedde tidigare i höst.

Avdelsningsläkare har fått frågor av patienter som undrar om deras läkare är riktig läkare. Mestadels är det patienter som är missnöjda med vården de fått som undrar om den utretts av en riktig läkare. Frågar man läkarna själva är det få som misstänker att deras patienter inte har något förtroende åt dem.