medrek.se

Nyheter

Nya anställningar inom skolhälsovården

Regeringen kommer satsa 650 miljoner kronor på att öka antalet anställda i skolhälsovården.

Regeringen kommer satsa 650 miljoner kronor på att öka antalet anställda i skolhälsovården.

Pengarna kommer delas ut som ett statsbidrag till kommuner och skolhuvudmän som vill anställa flera skolkuratorer, skolsköterskor, skolpsykologer, speciallärare, specialpedagoger och skolläkare. Bidraget kommer ligga på 250 000 kronor per år och heltidstjänst.

Det beräknas ge ungefär 1 250 nya heltidstjänster och statsningen pågår mellan 2012 och 2015.

SKolinspektionen har tidigare larmat om bristen på personal inom skolhälsovården.