medrek.se

Nyheter

Nya satsningar på gång i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen skall rekrytera fler fast anställda läkare bland annat. 300-400 miljoner i valfläsk lockar Alliansen med.

Västra Götalandsregionen satsar mer på vården. Utbyggnad av antalet vårdplatser, höjd läkarbemanning och förstärkning av ambulansorganisationen, var några av vallöftena när alliansen i Västra Götaland presenterade sitt valmanifest för akutsjukvården inför omvalet den 15 maj.

Akutsjukvården får 300-400 miljoner - fler fast anställda läkare lovas!
I valmanifestet för akutsjukvården utlovar de fyra partierna i alliansen satsningar för 300–400 miljoner kronor. Om alliansen vinner valet ska läkarbemanningen ökas på regionens akutmottagningar. En del i detta arbete ska vara att ”utveckla akutläkarkonceptet” och därigenom få fler läkare som är fast anställda vid akutmottagningarna.

Fler vårdplatser och bättre ambulansverksamhet
Alliansen lovar också mer pengar för att öka antalet vårdplatser på regionens sjukhus och en satsning på ambulanssjukvården. När det gäller ambulanssjukvården vill alliansen bland annat utreda möjligheten att införskaffa en andra ambulanshelikopter till regionen.

Förbättrad rådgivning
En del av de utlovade miljonerna ska också gå till sjukvårdsrådgivningen. Målsättningen är att 90 procent av samtalen till sjukvårdsrådgivningen ska besvaras inom tre minuter. I dag besvaras bara vart tredje samtal inom tre minuter.

I omvalet den 15 maj avgörs det om alliansen tar över makten i regionen eller om den styrande rödgröna koalitionen får fortsatt förtroende. Om de vinner och håller sina löften vankas fler arbetstillfällen inom vården.