medrek.se

Nyheter

Personalbrist inom äldreomsorgen

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering visar in en rapport att omvårdnadsprogrammet inte räcker till för att täcka personalbehovet

Äldreomsorgen står inför en stor personalbrist i framtiden. 

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering visar in en rapport att omvårdnadsprogrammet inte räcker till för att täcka personalbehovet.

Att bara locka fler elever till programmet räcker inte. Rapporten föreslår att det ska gå att komma in i yrket genom en vuxenutbildning som kompletterar tidigare erfarenheter.