medrek.se

Nyheter

Personalen får vänta med lönen

Sjukhuspersonalen på sjukhusen i Halland får vänta på besked om och utbetalning av, nya löner.

Sjukhuspersonalen på sjukhusen i Halland får vänta på besked om och utbetalning av nya löner.

Lönen kommer inte bli klar i april. Personalen kan få vänta tills hösten för att få veta de nya ersättningarna. Det bottnar i ett problem i avtalet om vem som får bestämma över vad de anställda ska få betalt.

Enligt avtalet ska den närmaste chefen hålla i medarbetarsamtal och lönesamtal. Men de närmaste cheferna vid de tre sjukhusen i Halland har nu inte rätt till det enligt bestämmelser som arbetsgivaren satt upp.

Flera möten har hållits mellan Vårdförbundet och Region Halland och de har skapat en handlingsplan för att de närmaste cheferna ska få mer att säga till om i översynen av ersättningarna. Trots det bedömer facket att de nya lönerna inte kommer att kunna betalas ut förrän i oktober.

Läs även: