medrek.se

Nyheter

Så går du vinnande ur löneförhandlingen!

Enligt SACO-ekonomerna tjänar kvinnor mer på att ha lönesamtal än män, men ännu har bara drygt tre fjärdelar av svenskarna lönesamtal.

Enligt SACO-ekonomerna tjänar kvinnor mer på att ha lönesamtal än män, men ännu har bara drygt tre fjärdelar av svenskarna lönesamtal.

Män som haft lönesamtal har i genomsnitt 0,6 procent högre lön 2010 än de som inte haft det. Kvinnor som haft lönesamtal hade 1,9 procent högre lön än de som inte haft det. Räknat på en snittlön på 37000 kronor tjänar kvinnor som haft lönesamtal cirka 8000 kronor mer per år än ifall de inte haft det.

Det här är viktigt att tänka på för att förhandla upp din lön:

– Före samtalet bör du gå igenom argument till varför du borde få höjd lön tillsammans med en vän, och låt vännen ge dig motargument som du besvarar.

– Undersök vad andra i samma position tjänar.

– Jobba på självkänslan i det långa perspektivet.

– Statera tre nivåer inför mötet. En dröm-, en realistisk och en minimum-nivå.

Använd hellre konkreta och rationella än känslomässiga argument.

– Om du verkligen inte kan acceptera lönenivån är en utväg att säga att du kommer att säga upp dig om du inte får mer i lön. Stå fast vid det ifall inte arbetsgivaren ändrar sig

– Undersökningar visar att personer som byter jobb ofta lättare får löneökning.

– Om det visar sig omöjligt att höja lönen kan det istället vara möjligt att få andra förmåner, såsom till exempel fortbildning.