medrek.se

Nyheter

Skåne och Småland vill skapa ny region

Politikerna i Skåne står positiva till förslaget om att bilda en ny region med södra Småland.

Politikerna i Skåne står positiva till förslaget om att bilda en ny region med södra Småland.

Landstinget Kronoberg och Regionförbundet Södra Småland har gjort en förfrågan om att bilda en gemensam region, där de åtta kommunerna i Kronobergs län ingår. Tanken är att en eventuell ny region ska bildas senast 2019.

Regionstyrelsen i Skåne meddelar nu att de gillar tanken och har beslutat att utreda förutsättningarna närmare.

– En sådan här regionbildning kan på sikt stärka Region Skånes utvecklingsmöjligheter, men allt bygger på att alla parter känner att man har något att vinna på ett sådant här samarbete, säger Pia Kinhult (M), ordförande i regionstyrelsen i en kommentar.