medrek.se

Nyheter

Sjukhus anmäls enligt lex Maria

Sjukhuset fick en lex Maria-anmälan och bör se över akutens bemanning

Ett sjukhus i Norrköping skyllde på mycket jobb på akuten efter en lex Maria anmälning. Nu ser Socialstyrelsen att sjukhuset kontrollerar akutens bemanning. 

På akuten hade de missat en skadad sena i en hand. Vårdspersonalen menar att misstaget skedde på grund av för hög belastning på akuten. Nu kräver därför Socialstyrelsen att man kontrollerar akutens bemanning så att patienterna kan känna sig säkra vid akutbesöken.

Förra året åkte en kvinna till akuten efter att ha skurit sig i fingret, vårdpersonalen kollade så att känseln och funktionen i fingret fungerade som det skulle samt tvättade de och sydde skärsåret. Två veckor senare kunde inte kvinnan röra på fingret eftersom det hade en senskada. Händelsen anmäldes då av Socialstyrelsen som lex Maria. 

Sjukhuset i Norrköping menar att misstaget skedde på grund utav att läkaren som tog han om kvinnans skadade finger jobbat många timmar samt att det var mycket jobb för akuten den dagen.