medrek.se

Nyheter

Södra Älvsborgs sjukhus ligger 27 miljoner under budget

Personalkostnaderna har ökat mer än väntat och nu ligger sjukhuset på minus i budgeten.

Personalkostnaderna har ökat mer än väntat och nu ligger sjukhuset på minus i budgeten.

Fler anställda och högre löner har höjt personalkostnaderna cirka 12 miljoner kronor, som nu ligger 27 miljoner kronor sämre än budget, skriver Sveriges Radio Sjuhärad. Totalt är minussiffran 39 miljoner, 11 miljoner sämre än vid samma tid förra året.

Sjukhuset hade planer att minska användningen av bemanningsföretag. Men dessa kostnader har stigit med 21 procent på grund av brist på specialister.

Om kurvan fortsätter i samma takt kommer underskotten vid årets slut bli 144 miljoner kronor.