medrek.se

Nyheter

Svårare blir billigare en den enklare vården

Ett försök till finansiering av vården

Vid sök av enklare vård kommer dyrare priser för att framtida ekonomiska problem ska lösas. 

För att vården ska gå runt finns ett förslag att behandlingar som har mindre förväntad hälsovinst ska vara dyrare än de behandlingarna med större hälsovinst samt bör en vårdskatt som är separat införas. I en ny ESO-rapport menar Tor Iversen detta.  Det skulle skapa ett samband som vore tydligare mellan vårdtjänsternas finansiering och utbud. Det kommer skapas problem med att i framtiden finansiera vården, därför krävs förändringar som dessa.