medrek.se

Nyheter

Nya bonusar för läkare

Landsting erbjuder läkare 200 000 kr i bonus om de skriver på för minst 1 år.

Läkare som söker till rätt landsting kan få bonus upp till 200 000 kronor.

Landstinget Gävleborg har stor brist på bland annat patologer, neurologer, kärlkirurger, urologer och psykiatrer. Nu vill landstinget testa en ny metod för att locka till sig personal.

Läkare kommer erbjudas en sign on-bonus på 200 000 kronorom de skriver på för minst 1 år. Man vill minska beroendet av hyrläkare. En hyrläkare tar 200 000 kr i månaden. Satsningen ska locka mellan 20-30 nya läkare redan i år.