medrek.se

Nyheter

Slutskämtat om ortopedkirurger

Efter en jämföring visade sig narkosläkarna vara sämre

I Storbritannien skämtas det om att ortopedkirurger skulle vara sämre än narkosläkare. Nu är det slutskämtat. 

Efter en jämföring mellan ortopedkirurger och narkosläkare visade det sig att kirurgerna besatt både högre intelligens och handstyrka.