medrek.se

Nyheter

Varierande läkarlöner

I vissa regioner är det bättre betalt inom den offentliga sektorn, i andra regioner är det bättre betalt inom den privata sektorn. Stor variation på läkarnas löner

Läkarnas löner varierar beroende på om de arbetar i den offentliga- eller privata sektorn. Läkarna i den privata sektorn i Stockholm får 57 700 kronor i månadslön. De läkarna som arbetar i den offentliga sektorn i Stockholm tjänar mindre med 47 100 kronor i månaden.

Tvärtom är det i Göteborg där läkarna i den offentliga sektorn får mer i lön än de i den privata. Göteborgarna i den offentliga sektorn får 51 100 kronor i månadslön och de i den privata sektorn får 48 900 kronor i månadslön.  

Bäst betalt i den offentliga sektorn är det i Jönköpings region där läkarna får 54 100 kronor i månadslön. 

Siffrorna är tagna från SCB:s databas