medrek.se

Nyheter

AT-läkare i Kiruna saknar handledning

AT-läkarna i Kiruna får ofta ingen handledning. Detta skapar en oacceptabel stress och läkarna blir dåligt rustade för framtiden.

AT-läkarna i Kiruna får ofta ingen handledning. Detta skapar en oacceptabel stress och läkarna blir dåligt rustade för framtiden.

– AT-läkarnas utbildning är allvarligt sviktande i inlandet. Det finns en väldigt dålig struktur kring utbildningen, säger Robert Svartholm, ordförande i Norrbottens läkarförening och huvudskyddsombud, som har gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket.

- Idag finns det ingen bra lösning för handledning uppger Lars-Göran Olofsson, AT-rekryterare på sjukhuset.

Det finns flera brister i utbildningen i Kiruna. AT-läkare har under hösten fått jobba fler än fyra jourpass per månad och har saknat en lättillgänglig personlig handledare.

– AT-läkarna blev lämnade i sticket. De fick mycket dålig handledning och ingen bra information om sina tjänst­göringsscheman, säger Robert Svartholm.