medrek.se

Nyheter

Brister i undervisningen enligt ST-läkare

Många ST-läkare ser brister i utbildningen och kommer eventuellt inte klara av den på fem år

Många ST-läkare ser brister i utbildningen och kommer eventuellt inte klara av den på fem år.

Sveriges yngre läkares förening har gjort en stor enkät undersökning med 2 500 slumpvis utvalda ST-läkare.

Resultatet från enkäten visar att många upplever svårigheter att få gå kurser och annan extern utbildning. Det är en den främsta orsaken till varför en femtedel tror att de inte kommer klara målen för ST inom fem år. En annan orsak till varför tiden inte räcker till är för mycket tid för jourlinjen. Många hinner inte med operationer och andra praktiska ingrepp.

Föreningen skriver i ett pressmeddelande att det är viktigt att ST-läkarna ska få en individuell utbildningsplan i samråd med handledare och studierektor med en ”rimlig” fördelning mellan jour och planerad verksamhet.

I enkäten svara även en tredjedel av ST-läkarna att de har funderat på att byta specialitet.  Orsaken till det är för hög arbetsbelastning, dålig arbetsmiljön eller missnöje med arbetssätt.