medrek.se

Nyheter

En av fem unga mår dåligt efter fetmakirurgi

Många unga lider av depression efter kirurgi mot fetma.

En av fem unga mår dåligt efter kirurgi mot fetma.

En tvåårig studie har genomförts i Lund som en uppföljning av den psykiska hälsan hos ungdomar som gjort gastric bypass. De flesta som genomgått operationen mår psykiskt bättre, samtidigt som cirka 20 procent visade depressionssymptom.

- Vissa mådde inte bättre. Knappt 20 procent av patienterna uppgav att de fortfarande inte mådde bra efter operationen och i sina självskattningar visade de symtom på måttlig till svår depression. 13 procent visade symtom på svår depression, säger Kajsa Järvholm, forskare vid Lunds universitet och legitimerad psykolog med inriktning på barn och unga med övervikt, i ett pressmeddelande.

Studien av ungdomars psykiska hälsa ingår i en större nationell studie, AMOS, som undersöker vinster och risker med att erbjuda fetmakirurgi till ungdomar över 18 år.