medrek.se

Nyheter

Europaläkare försvinner

Regeringen har presenterat ett lagförslaget som innebär att begreppet Europaläkare försvinner.

Regeringen har presenterat ett lagförslaget som innebär att begreppet Europaläkare försvinner.

Från första juli ska alla allmänläkare från EU/EES kunna söka specialistbevis i allmänmedicin i Sverige.

Grunden till lagförslaget är att EU hotat med böter om inte Sverige erkänner allmänläkare från andra EU-länder som specialister i allmänmedicin. Sverige vill behålla begreppet Europaläkare eftersom EU endast kräver tre års utbildning medan det krävs fem års ST i Sverige för att få ett specialistbevis i allmänmedicin.

OM lagförslaget går genom i riksdagen får allmänläkare från hela EU och Schweiz möjlighet att söka specialistbevis i allmänmedicin i Sverige.

Läs även: