medrek.se

Nyheter

Färre läkarlegitimationer återkallas

Allt färre läkarlegitimationer återkallas.

Allt färre läkarlegitimationer fråntas, enligt uppgifter från HSAN.

Läkarlegitimationer medför rätten att självständigt förskriva läkemedel och bedriva medicinsk vård enligt Socialstyrelsens föreskrifter. En legitimerad läkare får även skriva vårdintyg.

Enligt uppgifer från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, blev 16 läkare av med legitimationen 2014, året dessförinnan var det 25 stycken.

Däremot har antalet indragna sjuksköterskelegitimationer nästan dubblerats jämfört med 2013.

För att frånta legitimation på grund av oskicklighet är beviskraven de högsta. Vid oskicklighetsfall krävs bevis som säger att det på ett otvetydigt sätt ska kunna visas att läkaren begått ett allvarligt missgrepp eller flera mindre allvarliga försummelser som utgör fara för patientsäkerheten.

Under 2015 fråntogs endast en legitimation på grund av oskicklighet. Läkaren som fick sin legitimation återkallad hade granskats två gånger tidigare för att inte ha varit tillräckligt försiktig när narkotikaklassade läkemedel skrevs ut.

Oaktsamheten ansågs dock inte som tillräcklig för att dra in förskrivningsrätten.