medrek.se

Nyheter

Flera läkare i ambulanssjukvården

Sverige ligger långt efter med läkare i ambulanssjukvården. Det hävdas av ett antal specialistläkare i en debattartikel.

 

Sverige ligger långt efter med läkare i ambulanssjukvården. Det hävdas av ett antal specialistläkare i en debattartikel.

I en debattartikel i Dagens Nyheter hävdar tio läkare att i Sverige saknas initiativ från huvudmännen att införa läkarresurser i akutsjukvården.

I debattartikeln påpekar läkarna att kunskapen i prehospitala akutsjukvården redan finns, genom en kurs i Göteborg för anestesiläkare. De hänvisar också till Socialstyrelsens utredning av räddningsinsatsen efter terrorangreppet i Oslo i fjol, där slutsatsen är att akutsjukvården i Sverige borde förbättras för att hantera katastrofer med många svårt skadade.

Dagens Medicin