medrek.se

Nyheter

Förtroende för läkaren ökar chansen för tillfriskning

Nya undersökningar visar att patienter som tycker om sin läkare har större chans att bli frisk snabbare.

Du som tycker om din läkare har större chans att bli frisk snabbare.

All form av vård - från läkemedel och tilll och med kirurgi, har visat sig vara effektivare för den patient som känner ett förtroende och tillit till sin läkare.

- Vad vi skapar för förväntningar är enorm för hur vi tillfrisknar, säger Karin Jensen som är psykolog och forskare på Karolinska Institutet till Sveriges Radio.

- Den absolut starkaste faktorn är hur man upplever relationen med vårdgivaren - om det är en varm och förtroendeingivande relation.

Foto www.generalmedicine.com