medrek.se

Nyheter

Fortsatt höga intagningspoäng på läkarutbildningar

240 000 stycken sökande har antagits till höstens högskoleutbildningar. Läkarprogrammen toppar listor för högsta intagningspoäng.

Enligt siffror från Universitets- och högskolerådet krävs fortsatt höga intagningspoäng för att komma in på läkarutbildningar i Sverige.

Urvalet till höstens högskoleutbildningar är färdigställt. För sökande som endast innehar gymnasiebetyg är Karolinska institutets läkarprogram den högskoleutbildning som kräver högst betyg, 22.50.

Cirka 240.000 stycken sökande har antagits till högskoleutbildningarna och i vanlig ordning toppar läkarprogrammen listor för högsta intagningspoäng.

Karolinska institutet tar förstaplatsen i gruppen med gymnasiebetyg utan komplettering, en plats som delas med två utbildningar till civilingenjör.

Därefter kommer Uppsalas, Lunds och Göteborgs psykologprogram, tätt följda av läkarprogrammet i Lund som kräver 22.20 i betyg.

En anledning till att det är något färre sökande till läkarprogrammen år 2015 handlar troligtvis om att årskullarna är mindre.
- Det ändrar inte att läkarutbildningarna fortfarande är bland de svåraste att komma in på, säger Carina Hellgren på Universitets- och högskolerådet.

Antagningspoäng för läkarprogrammen för sökande med gymnasiebetyg utan komplettering:

Karolinska institutet 22.50
Lunds universitet 22.20
Uppsala universitet 22.10
Göteborgs universitet 21.98
Linköpings universitet 21.80
Umeå universitet 21.80
Örebro universitet 21.60

Stort grattis till alla nyintagna vård-/läkarstudenter önskar Medrek!