medrek.se

Nyheter

Inga förändringar inom NU-sjukvården

NU-sjukvården har inga planer om att skapa ett sjukhus för både akut och planerad vård.

NU-sjukvården har inga planer om att skapa ett sjukhus för både akut och planerad vård.

Tidigare i veckan skrev vi om att många läkare som gjort sin ST-tjänst i NU-sjukvården flyttar när de är färdiga efter som de tycker att det är besvärligt och otympligt att tjänstgöra på både Norra Älvsborgs Länssjukhus och Uddevalla sjukhus.

NU-sjukvården har i många år satsar på att försöka lösa läkarbristen och beroendet av tillfälliga stafettläkare och dyra hyrläkare genom att erbjuda specialistutbildning på plats. Men många av de som utbildar sig stannar inte kvar. 38 nyutbildade specialister har lämnat NU-sjukvården de senaste tre åren.

– Det är tråkigt, men naturligt, säger Carina Åström, socialdemokratisk ordförande i NU-sjukvården och det är likadant på de andra länssjukhusen.

Många läkare tyckte att det var väldigt besvärligt att behöva pendla mellan två sjukhus. Norra Älvsborgs Länssjukhus och Uddevala sjukhus ligger tre mil ifrån varandra.

Vi kommer inte slå ihop två sjukhus. Även om man skulle bygga ett nytt skulle det vara färdigt mellan 10-15 år säger Carina Åström till SR.

Läs även: