medrek.se

Nyheter

Inhyrning av stafettläkare stoppas

Region Halland stoppar inhyrningen av stafettläkare på psykiatriavdelningen.
Orsaken är de höga kostnaderna.

Region Halland stoppar inhyrningen av stafettläkare på psykiatriavdelningen. Orsaken är de höga kostnaderna.

Region Halland har hittills i år hyrt specialister till psykiatrin för fyra miljoner kronor. En fördubbling av kostanden sedan förra året. Samtidigt ligger psykatrins årsbudget på minus 111 miljoner kronor enligt ett pressmeddelande.
 
Enligt nämndens ordförande Bengt Eliasson (FP) ska Halland lära av Västra Götalandsregionen, som tidigare fattat samma beslut. En intern läkarpool är en tänkbar lösning för att klara vården utan hyrläkare.
 
– Vi kan också samköra mottagningar eller försöka sprida ut de redan anställda, genom att erbjuda dem bättre arbetsvillkor, något som också kan leda till högre lön, säger han till Sveriges Radio Halland.