medrek.se

Nyheter

Kostnaderna för hyrläkare ökar – trots sparkrav

I Sörmland satte landstinget mer restriktioner för hyrläkare i ett försök att spara pengar. Men kostnaderna har bara ökat

I Sörmland satte landstinget mer restriktioner för hyrläkare i ett försök att spara pengar. Men kostnaderna har bara ökat

Kostnaderna för inhyrd personal skulle halveras till september 2011 sade man i början av förra året. Man började kräva dispens för att hyra in läkare till Sörmlands tre sjukhus.

Försöket kan alltså klassas som misslyckat. Trots dispenskravet för att få tillsätta hyrläkare har kostnaderna ökat, skriver Eskilstuna-Kuriren.

– Vi har i dag fler hyrläkare än vad vi ger dispenser. Kontrollen mindre än vi tycker att den borde vara. Effekten av beslutet från förra året blev inte den vi hade hoppats på, säger Thomas af Bjur (FP), länssjukvårdsnämndens ordförande till Eskilstuna-Kuriren.

Ett totalt stopp för hyrläkare fungerar inte, enligt Thomas af Bjur. Han vill istället erbjuda bra löner och karriärsmöjligheter, en mer långsiktig lösning enligt Thomas.