medrek.se

Nyheter

Kritiska mot sammanslagning

En ny rapport visar att sammanslagningen av sjukhusen i Malmö och Lund får massivkritik från läkarna på Skånes universitetssjuk enligt Sydsvenskan.

En ny rapport visar att sammanslagningen av sjukhusen i Malmö och Lund får massivkritik från läkarna på Skånes universitetssjuk enligt Sydsvenskan.

Sammanslagningen mellan Universitetssjukhusen i Malmö och Lund skedde den 1 januari 2010. Under hela fusionen har de anställda på sjukhusen riktat omfattande kritik mot processen. Samtidigt har sjukhusledning, regiondirektör och politiker uppgett att fusionen gått relativt bra.

– De allra flesta, 80 procent, av läkarna tycker att fusionen har fungerat dåligt. Att sjukhusledningen tycker annorlunda kan ha att göra med att de har fått mer information som inte har kommunicerats vidare, säger Louise Bringselius till Sydsvenskan.