medrek.se

Nyheter

Läkare blir sämre på att anmäla olämpliga bilförare

Den första september 2010 infördes det i körkortslagen att läkare är skyldiga att anmäla de patienter som inte uppfyller de medicinska kraven i föreskrifterna.

En delförklaring till varför trafikolyckor ökar är att läkarna inte vet var de ska anmäla olämpliga bilförare.

Den första september 2010 infördes det i körkortslagen att läkare är skyldiga att anmäla de patienter som inte uppfyller de medicinska kraven i föreskrifterna.

Senaste åren har anmälningarna om olämpliga bilförare ökar för varje år och 2009 gjordes 2 700 anmälningar i hela landet. 2010 gjordes färre anmälningar, strax under 2 000 personer och under det första halvåret i år gjordes 642 anmälningar.

– Det ser inte bra ut om läkare blivit sämre på att leva upp till sina skyldigheter. Att antalet sjuka har minskat tror jag inte är sant, säger Lars Englund, Chefläkare  på Transportstyrelsen

Han tror att minskningen kan bero på ansvaret för anmälningarna tagits över av Transportstyrelsen och att läkarna inte längre vet vart de ska vända sig.

– Tidigare har läkare haft bra koll på vilken läkare på Länsstyrelsen man skulle kontakta. Transportstyrelsen borde gå ut med tydligare information och stöd till läkarna i dessa svåra beslut.

Det svåraste som finns för en läkare är att besluta att en patient bör få sitt körkort återkallat säger Lars Englund