medrek.se

Nyheter

Läkarförbundet säger ifrån och tar avsked

Läkarförbundet har tröttnat på att bli ignorerade vid välfärdsutvecklingsrådets överläggningar och hoppar nu av rådet helt.

Läkarförbundet har tröttnat på att bli ignorerade vid välfärdsutvecklingsrådets överläggningar och hoppar nu av rådet helt.

– Jag hade ett flertal förslag för att öka läkarnas delaktighet i vården av de sjuka äldre. Trots tidigare uppvisat stöd ledde den sista redigeringen till att det mesta av det som jag tyckte var viktigt, säger en besviken Marie Wedin, ordförande i Läkarförbundet till Dagens Medicin.

Välfärdsutvecklingsrådet stödjer Regeringen i frågor som rör kvaliteten inom och utvecklingen av välfärden inom vård- och omsorgssektorn.

Läkarförbundet var en av ett flertal medlemsorganisationer som deltog i arbetet. Men Marie Wedin finner att rådet inte lyssnat på henne, vilket lett till att hon nu lämnar sitt engagemang.

Äldreomsorgen är en fråga som  Läkarförbundet vill jobba vidare med, men i andra kanaler.